[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

3/2/09

Ligazóns do mes (xaneiro 2009)

Rematou o mes de xaneiro, e tentamos recoller unha costume doutros blogs, de expoñer os ligazóns máis interesantes atopados ou, neste caso interesados, para os seguintes temas que estamos a preparar; velaquí unha pequena escolma:

Test e distribucións Linux; para saber que distro che convén si eres novo en esto da informática! e descobre que hai vida despois de Windows

http://www.zegeniestudios.net

Para axudar nalgúns foros, a preguntas obvias, podes ensinar a utilizar os recursos que che ofrece internet, como o buscador Google (hai algúns que ainda non o saben, e pensaban que o internet soamente era o portal Terra -verídico-)

http://letmegooglethatforyou.com/

Programas útiles gratuitos para o teu ordenador, alerta de virus...

alerta-antivirus.inteco.es

E por último, como obter o doble de visitas no teu blog, e lembra disfrutar da vida ;)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.