[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

4/2/09

Esceas quentesxxx?

Nenos e nenas e público adulto en xeral sensibles a determinadas imaxes -de carácter amatorio- ou de lenocinio e pracer desbocado, este un aviso para esta poboación, podedes mudar de página!, premendo nesta ligazón, antes de premer ao principiar do video que a continuación amosamos; as imaxes en movemento que contén pode ferir determinadas mentes ou rematar por escarallar a túa infancia; quedas advertido!Diesel XXL visto en break.com

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.