[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

2/2/09

A Saúde non poder ser un negocio

Co establecemento por parte do Sergas do servicio "Saúde en Liña", concédeselle a unha empresa privada a citación centralizada en Atención Primaria, a través do teléfono 902 077 333. A pesar de que o Sergas e a propia empresa din que a chamada se tarifica como local, o certo é que, segundo a páxina web e o teléfono de atención a empresas de telefónica, a chamada conta como provincial, e hai diferencia de prezo coas chamadas metropolitanas.

Varias asociacións de consumidores xa denunciaron que a chamada a este servizo é máis cara que a un teléfono fixo, e se temos en conta que hoxe en día moitas chamadas realízanse dende teléfonos móviles, un minuto chamando ó 902 pode saír en 15 céntimos establecemento de chamada e 43 céntimos o minuto, impostos non incluidos, segundo o operador que teñamos contratado (podes pedir información á túa compañía telefónica para saber o prezo exacto). E se temos tarifa plana ós teléfonos fixos, os prefixos 902 non entran en tal bonificación nin en ningunha outra..

Se te chegou unha carta do Sergas para que pidas cita no teléfono 902 077 333, para beneficiarte da tarifa plana ou chamar máis barato, o único que tes que facer é chamar os teléfonos fixos que todo número 902 ten asociado.. Según dende qué provincia fagas as chamadas, os teléfonos que tes que marcar son os seguintes:


A CORUÑA: 981 952 950
LUGO: 982 269 893
OURENSE: 988 398 350
PONTEVEDRA: 986 806 350


Ó normal é que se chame dende a provincia de residencia, pero se estás en Lugo de paso e queres pedir cita para o teu médico que está nun centro de saúde de Ourense, chama ó teléfono de Lugo: sairáche máis barato. Aténdenche os mesmos teleoperadores e exactamente nas mesmas condicións que se chamaras ó 902, pero benefíciaste de chamadas máis baratas.
Por qué o Sergas non da publicidade a estes teléfonos en cada provincia, moito máis baratos ou incluso gratuítos (se temos tarifa plana), e obriga a chamar ó 902, máis caro? Quen se beneficia desta actuación? Qué gana ó Sergas e a empresa privada con todo isto?

Pasao, dalle publicidade aos teléfonos do teu centro de saúde sen ter chamar a un 902.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.