[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

31/1/09

Alúgase bus para anuncio

 Bus anuncio via: nortecastilla.es - viñeta de Ramón

1 comentario:

  1. Anónimo3/2/09 2:28

    http://ruletheweb.co.uk/b3ta/bus/KDJDVNJR/PROBLAMENTE%20A%20CRISE%20NON%20EXISTE/DEIXA%20DE%20PREOCUPARTE%20E%20DISFRUTA%20DA%20VIDA!/HTTP%3A%252F%252FTR.IM%252FGASTA/bus.jpg

    ou xenera o teu propio anuncio en:

    http://ruletheweb.co.uk/b3ta/bus/

    ResponderEliminar

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.