[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

22/12/11

Día da saúde o 22 de decembro

As veces, os anuncios publicitarios consiguen sorprender a súa audiencia, e máis si esa é «cachada desprevenida» como que as súas imaxes sexan rexistradas convincentemente; así é o caso de augas Contrex, o mérito é da axencia publicitaria Marcel, e en apenas 2 minutos penso que consiguen o próposito, ao menos semella moi real, ainda que saibas no teu interior que mozas tan guapas non están a camiñar pola Opera de París e de súpeto que se adican a queimar 2000 Calorías por poñer un exemplo....Video: Vimeo [. mp4 • 10'3 Mb]

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.