[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

26/1/11

Defente os teus dereitos o 27 de xaneiro. #FolgaXeral

É díficil verter os moitos motivos que se agolpan na miña testa, para de xeito pausado, enumerarche resumidos o por qué de ir a o 27 de xaneiro. Aparte de ter fresca a idea que me levou a secundar a de setembro, por esa receta liberal duns economistas pirómanos, onde para combatir o paro, a solución pasa con facilitar o despido; a nova reforma sobre as pensións, volta sobre a previsións catastrofista que se fan periódicamente, e que fallan de xeito estrepitoso, por eses gurús con salarios ao escote de Bancos e Organismos internacionais de dubidosa utilidade.

Non hai cartos para as pensións de mañan e sen embargo temos que facer un escote entre os traballadores deste país, para salvar as caixas de aforro (e os bancos antes), agora que semella evidente que o gobernador do Banco de España non fixo ben o seu traballo a pesares do seu alto salario.
A xubilación aos 67 anos quedaríase en anecdótica senón fose porque o cómputo para valorar a pensión que cobrarías mañán, aumenta de 15 anos a 20-25 na primeira proposta feita polo goberno, matizando despois que a idade de xubilación pode ser flexible, dependendo dos colectivos, pero teríase que mudar o cómputo, e xa se fala sen rubor de 35-41 anos, por parte dunha élite que precisamente non se ateñe as mesmas regras que propoñen para todos os demáis, para todos e todas nós.
E dicir, terías que traballar no pior dos casos, dende os 26 anos ata xubilarte -se atopas un traballo que che fagan fixo-, para ter dereito ao 100% da túa pensión.

É necesario a partipación de todos e todas, no único xeito que temos os traballadores e traballadoras, de facer escoitar a nosa voz, de defender os nosos dereitos. O acaso tendo conocemento de todo esto, prefires aldraxarte polo la lei do tabaco, ou dos controladores, ou a propia lei Sinde (con ser importante esto último importante), e deixar que outros fagan o traballo.

Folga Xeral
0 27 de xaneiro hai convocado unha en Galiza, Euskadi e Catalunya


Folga Xeral, ¡Huelga General!, Greve Geral!, Vaga General!, Greba Orokorra!, General Strike!

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.