[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

13/5/09

Túas cancións me levan aos sentimentos que nunca morren

Sobran as palabras, quedan os sentimentos que produce a súa música, os seus versos, que nos retroceden inevitablemente a tempos pretéritos, con máis pelo e moito máis aguante físico. Por qué Antonio? por que te quiseche tan pouco?
Versión do grupo de Boston (EE.UU), Gigolo Aunts no ano 2000 (o seu nome semellase a un tema de Syd Barrett), da súa canción con máis sona "A Moza de onte" no YouTube.com, e con subtitulos no sitio de dotSub.com

Your songs take me to the feelings of those years that past that never dies.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.