[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

5/5/09

Necesito creer

Perante os primeiros 100 días do mandato do presidente Barack Hussein [/bəˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə/ AFI], fixemos un especial seguimento sobre o grado de cumplimento para rematar cas herdanzas da anterior administración, tortura e detencións ilegais.

Amnistía Internacional pedíulle 17 medidas concretas para devolver Estados Unidos á senda dos estándares internacionais de dereitos humanos.

Abofé que o novo goberno tomou medidas importantes, entre elas algunhas para reparar as nocivas políticas de detención e interrogatorio establecidas perante o goberno anterior, Pechar Guantánamo, poñer fin a detención ilegal e erradicar a tortura e outros malos tratos.

Con todo, outros cambios foron máis simbólicos que substanciais, e as poucas accións emprendidas polo novo goberno para facer render contas das violacións de dereitos humanos cometidas cimentaron a impunidade nutrida no pasado, polo menos para algúns dos responsables.

Queremos creer nun tempo novo e temos fe en que siga coa promesa formulada na súa toma de posesión: rexeitar como falsa a elección entre seguridade e ideais. A transparencia, a rendición de contas e o respecto polos dereitos humanos internacionais deben ser as características esenciais do seu mandato.


 100 días Obama

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.