[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

14/4/09

República

Si da República han de estar ausentes as dereitas, cando mandan as esquerdas, e logo, cando son as dereitas as que gobernan, as esquerdas han de tolear e lanzarse á revolución, non haberá, non houbo ainda, verdadeira democracia en España. Como tantas outras cousas, a democracia aquí non é máis que un nome de raíces clásicas e de contido estranxeiro
 Flores Tricolor
Por unha verdadeira República! e quizais a terceira é a boa!

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.