[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

13/4/09

O díficil camiño dos coches eléctricos

Tímidamente escomezan pequenas novidades nos autos eléctricos, e neste caso triciclo, deseñado por Myers Motors; segundo a empresa que o fabrica, o único proprietario dun NmG (só colle unha persoa), pode rodar 1.600 km cun coste dunhos 17 euros en eletricidade. Equipado cunhas baterías (13) de chumbo/ácido (con posibilidade de incluir pilas de ion de litio), o veículo precisa ser recargado -polo momento- ca voltaxe de 110V (polo que é de supoñer que para o mercado europeo non vai ser inmediata a súa comercialización), e perante 6 a 8 horas para unha recarga completa. Os defectos, e penso que moito teñen que mellorar neste campo, e a autonomía e o prezo; 50 km a 80 km dependo das baterías que leve e o prezo que en EE.UU será de 30 mil dólares.

 Triciclos de Myers Motors

Ten uns 30 cabalos (30 cv), 708 kg e 2'54 m de largo e 1'27 m de ancho, (polo que podes aparcalo -incluso en batería-, en prácticamente calqueira sitio).

As emisións de CO2 non veñen especificados no sitio de Myers Motors, sinalando un 40% menos que un coche diesel (non din que coche, si americano ou europeo) polo que, semella un markenting moi deficiente e pouco claro ou ben, de pouco interés para o consumidor norteamericano.

Quen verá ao(s) carteiro(a)s nestos triciclos! (porque aos policías ainda non os vexo, quizais aos municipais :)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.