[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

15/4/09

Adoble Flex Builder 3 Professional de balde

 sitio e logo de Adobe Flex Builder 3 Professional

Non sei si por publicitar a súa Responsabilidade Social Corporativa, Adobe aparte de saber aproveitar as circunstancias que veñen dadas por mor da crise actual para promocionar os seus produtos, facilita aos webmasters que se atopen en paro ou freelance sen carga de traballo, de balde o , non é preciso gastar os cartos (uns 600 euros).

Preme e enche os datos precisos nesta ligazón e despois dunhas semanas, recibirás un correo coas instruccións precisas para conquerir Adobe Flex sen custo.

Vía: WebTunga

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.