[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

30/4/09

Ligazón do mes (abril 2009)

As reclamacións ás compañías de telefonía móbil, son de feito as que máis denuncias acumulan -co aquinesencia do gobernos autonómicos en xeral e estatal- en consumo, e nesta páxina, Alex che poden orientar como presentar unha reclamación, experimentando en carne propia -como se soe dicir- polo que, fala con conocemento de causa...

yoigers.es

Uns trucos para as contas de correo de Gmail, a ter en conta en...

limitenet.com

Editar un video de YouTube, dende un minuto o segundo determinado a outro, ideal para amosar soamente ese espazo de tempo que che interesa en...

splicd.com

Todolos procesos de Windows, para investigar si tes algún troaino o software publicitario ou procuralos comandos...

trucoswindows.net

para o vindeiro mes máis.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.