[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

28/4/09

A Gripe de Norte-América

Os síntomas da gripe de Norte América (ou mal chamada porcina) nas persoas son semellantes aos da gripe estacional común, entre os que se incluien febre de inicio agudo, síntomas respiratorios, como tos, estornudos e rinorrea (goteo da nariz), e malestar xeral. Algunhas veces, pode acompañarse de falta de apetito e/ou diarrea.Multimedia: Público.es

Non é para alarmarse, pero convén estar informado e sobre todo, si estiveche en contacto con algunha persoa desa zona do continente americano.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.