[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

30/3/09

Ligazón do mes (marzo 2009)

Senón tes Avatar ou , esta páxina che o fai poñendo o teu nome ou alcume

http://turnyournameintoaface.com/

Non é o sustitutivo doutras formas de grabar videos do que acontece no teu ordenador a modo de aprendizaxe, pero si unha boa alternativa para todolos sistemas operativos, trátase dunha versión en liña e soamente require rexistro e Xava.

http://www.screentoaster.com/

Estupenda recolección de ligazóns con programas gratuitos para linux

bloggea2.com

Se precisas asinar dixitalmente un documento en PDF, aqui tes un progama para Windows que funciona estupendamente.

http://www.onsi.com.ar

Para comprobar a carga da túa páxina web

loadimpact.com

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.