[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

31/3/09

Adeus ao Drinko Pérez

Co apelido do patronímico máis común, Pérez, hoxe 31 de marzo do 2009 xubiláse Ángel e empeza unha nova e merecida etapa, oxala que sexa para ben, esperemos chea de ledicia.
Do Bar Pérez, situado na rúa colón-praza da imprenta en Ourense, vamos botar de menos esa comida caseira, ese servizo atento, asistencial e servicial; botaremos de menos esas paredes ca decoración de antaño, onde o importante é a materia prima, non só dos produtos que saían da súa cociña, senón dese servizo ao cliente, que ao fin e cabo, era como si fose da familia.
Por esos chamamos drinko a eses bares con encanto, que poucos bares novos saben facerse con él, por moitos cartos que gasten en decoración.

 Bar Pérez - Ourense Bar Pérez, rúa Colón - praza da imprenta en Ourense

Hoxe pecha o Bar Pérez. Ata sempre amigos.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.