[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

28/3/09

A hora do Planeta

Hoxe, cos colegas imos celebrar unha festa polo planeta. Con candeas, lanternas con pilas recargables para alumearnos e perante unha hora, imos de viños -hoxe toca Ourense- e todo no coche de San Fernando, un rato a pe e outro andando.

 A Hora do Planeta

A iniciativa parte da Organización ecoloxista e na súa páxina tedes opcións de como participar, pois ainda que os 60 minutos sexan de 20:30 a 21:30 horas, o que se pretenden é que podas entender cal dos teu hábitos son perxudiciais para o planeta e trates de mudar por uns máis axeitados a partires deste día.

Actualización:

 sitio de Mondoxibaro o 28 de marzo as 20:30 h. En Ourense o seguimento foi nulo e moi escaso en Galicia. En España baixou o consumo nesa hora un 2%; O resultado semella moi probre. Aparte de apagar as luces e calefacción, temporalmente perante esa hora, che rediriximos ao sitio da campaña.-

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.