[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

27/1/09

Canto milloraría esa película!

 Jamie Bell
Jamie Bell quen foi de meterse na pel dun bailarín en Billy Elliot, ven de asinar un compromiso con Sony Pictures e Paramount, para a vindeira película de Steven Spielberg.
A película parece ser que vai a ser rodada en 3D e protagonizará xunto con Daniel Craig (James Bond) ao sagaz reporteiro Tintín.

Canto mellor lles quedaría a película si houbesen escollido a
U . R . D . A . C . I,
Alfredro Urdaci, que aparece caracterizado desa guisa para o semanario Magazine de El Mundo, do 25 de xaneiro (2009). De seguro que petarían as salas de cinema e videoclubes, vamos que eu xa estou a reservar cinco entradas!

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.