[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

22/10/13

Unha nova xeira

Despois de moito tempo, é díficil voltar, ofrecer novas cousas despois de tanto tempo pero intentáremolo, non podemos comprometernos sobre a periocidade, pois esto ao fin e o cabo, quere ser un pasatempo, un blogue onde rexistrar as nosas inquedanzas e angurias, tamén pode ser o refugallo das nosas miserias… o que sexa xa o imos decidindo, agardamos que nos acompañedes, ainda que non os botárades de menos, nós a vós, un pouquiño.

 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.