[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

2/2/10

Música e humor

Non precisa subtitulos, non si? ata en Polonia triunfou o «Asereje» das Ketchup, e desde logo non é pola canción en sí, chama a atención a sobriedade do director da orquestra e como remata bailando; traballa polo momento para un programa da televisión polaca, ademáis do seu propio oficio.


Video: YouTube [23'4 Mb] Transcrición: ND


Intérpretes: Renata Drozd (soprano), Kamil Pękala, Marcin Pomykała
Piano: Waldemar Malicki
Director de orquestra e bailarín: Bernard Chmielarz

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.