[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

21/7/09

Todo pola pasta

O xarabe de Ipeca é un vómitivo a base da raíz seca dunha planta, chamada ipecacuana, que se cultiva no Brasil. A actualidade nestos tempos de zozobra e quietude, fáinos sentir a unha parte de poboación, como si bebesemos dito liquido elemento, e botasemos con vigorosa enerxía, todo o malestar interior que nos descompon. Preciso en dicir que a outra parte da poboación, éste emético non lle produce ningunha reacción nin tampouco lle causa efectos secundarios. Predominan nesa masa os que teñen o oficio, por suposto desinteresado, de político. Aos que vos afectan as imaxes de xente vomitando ao inxerir dito elemento, quizais teñades un estomago infeliz e pouco afeito a grandes comilonas, ou quizáis sexan tan desagradables, que nos decatemos, que políticamente, percibir ofrendas, recalificar terreos en beneficio particular ou, sinxelamente encher o meu peto e dos que grazas a "eles" estou neste cargo, sexa realmente o oficio máis vergonzante e vello deste mundo, e só vexamos nese oficio etimolóxicamente falando, a xente pola pasta, sinxelamente; e non falamos precisamente da película de Thomas Dekker, nin traballa Ron Jeremy ou Megan Fox.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.