[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

23/7/09

Arte en Video

Velaquí a transformación que sofren frecuentemente calquera dos muros espidos das nosas cidades ou pobos. Nun video editado artistícamente por Arnaud Jordain, deseñador gráfico galo, os grafitos e sinaturas (tags) que semellan un borrón no tempo (5 anos para ser exactos), cobran vida nesta recreativa animación tridemensional. Sobre os muros da casa de Serge Gainsbourg, na rúa Verneuil, en París e ao son de "L'Hotel Particular"; ainda que o teu pensamento se distraiga ca montaxe, e parafraseando a canción máis coñecida de Gainsbourg, "esto é arte, o grafito tamén o é... o video é artistíco, as sinaturas (ou tags) tampouco o son".
Video: Vimeo [13'7 Mb] (Duración total -2 partes- 2'37") Fonte: Zebulle Animación

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.