[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

11/3/09

Descobre ese artistiña agochado

Demetrio, uns dos compeñentes de Mondoxíbaro, encargado de manter a raia o SPAM, buzón electrócnico cos Power Points e demáis caralladas que vamos recibindo, tamén ten o cometido do apartado de I+D (Investigación e Desenvolvemento).
Na súa procura de sitios para engadir ao noso reportorio, atopou este sitio, Xtranormal.com (en fase BETA), que che sirve para dar a conocer a vena artísitica de director de videos que levamos dentro.
Nesta fase promocional deixa escoller máis situacións e escenarios que polo normal se atopan nas contas premium ou de pago, ainda que ca conta gratuita tes dabondo para contar por exemplo un vello chiste.
Por medio dun cómic, vas desenvolvendo o guión que pariche por exemplo, esa noite de borracheira cos amigotes.A pega é a entonación dos diálogos. Faltalle un bó método a ditos actores, notáse que ainda son noveis, ou que na fase BETA cobran pouco.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.