[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

10/3/09

En memoria de Daniel e Amador

"É posible que non veña a comer"
Tal debeu ser a consigna tanto de Daniel Niebla coma de Amador Rey para tal día como hoxe.
Coincide que tamén por aquel tempo, eran tempos duros, a reconversión naval, que ceboúse especialmente na seguinte década, dos oitenta na bisbarra ferrolana, vivía pola daquela con maior intensidade no ano 72 pola crise enerxética, un anticipo de anguria do que pasaría despois.
Naquel tempo final da dictadura Franquista, a disolución das manifestacións contrarias ao xeito de entender a lei e a orde establecida resolvíanse a tiros, pola lei do máis forte remataba a protesta.
Asi hoxe non estamos para celebrar nada (nin mañan 11 de Marzo tampouco), para lembrar talvez, e non repetir ditas angurias;
Fai doce anos que o parlamento Galego declarou oficialmente hoxe o día da .

 concentración da CIG na Coruña, diante do BBVA
Concentración da CIG diante do BBVA do Cantón Pequeno, na Coruña [10/03/2009]

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.