[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

23/1/09

En contra da indiferenza dalgúns, ti actúa!

Nestos tempos de crise, que termina pagando sempre son os traballadores e como poida que me toque a min ou a ti, quen sabe, conven lembrar ao poeta (1892-†1984), este paragráfo que popularizou adatapdo ao tempo que lle tocou vivir; seguramente xa o coñecedes, dice así:

Cando os nazis viñeron buscar aos comunistas,
gardei silencio,
porque eu non era comunista,

Cando encarceraron aos socialdemócratas,
gardei silencio,
porque eu non era socialdemócrata,

Cando viñeron buscar aos sindicalistas,
non protestei,
porque eu non era sindicalista,

Cando viñeron buscar aos xudeus,
non protestei,
porque eu non era xudeu,

Cando viñeron buscarme a min,
non había ninguén máis que puidese protestar.


Compañeiros/as aplicadevos o conto, porque seguro que nalgún momento da túa vida terás que lembralo e adaptalo ás túas/vosas circustancias.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.