[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

29/1/09

Demetrio contanos un conto!

 Demetrio Armando e María dan un paseo romántico polo campo.
Os desexos amorosos de Armando aumentan conforme se internan entre os árbores.
Él esta a animarse, cando María o interrompe cun...

- "Espero que non te moleste, pero teño gañas de botar un pis".
- Esta ben, porque non vas detrás deses arbustos?...


Namentras Armando espera, escoita o son das medias deslizandóse polas pernas de María e incapaz de conter máis os seus instintos, Armando insire o seu brazo entre os arbustos e tocalle a perna a María.
Suavemente sube a man, máis e máis, ata que, horrorizado, agarra algo longo e grueso que colga entre as pernas de María.

- María por Deus! Mudache de sexo? berra angustiado.

- Non, contesta ela, mudei de opinión... estou a cagar!

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.