[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

12/7/06

Non esquezas a oriente

Anos ha, que aprendiche que os reies magos viñan de Oriente. Anos despois, -opá- frustáronse as túas expectaivas infantís e descubriche que Gaspar non existía, Melchor tampouco, e Baltasar non é aquel quen pensache, pero adoita costumes xurídicos e a maxia de procurar " presuntos" e titulares de prensa.

Agora, que non darías nin un can por Papá (noel) o oriente existe; sigue esquencido polo occidente poderoso do arco atlántico pero é a esenza dun pasado miserento e emigrante. En Muiños, na baixa limia, ó pé do xurés, o día 5 de agosto, cita musical con "Os carunchos" de Vigo, "Andarinhos" de Portugal, e "Galegoz" da Coruña.

0 comentarios: