[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

20/6/06

Mala prensa

A politización dos medios sustitue a información e incluso á crónica periodística, vexan senón estos dous titulares:

Dous titulares de mala prensa
Sendas portadas do xornal «El Mundo»
 
  
 
Anotación que ven do anterior aloxamento en myblog.es deste blogue.