[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

17/11/07

o sitio de Mondoxíbaro

Mondoxíbaro na procura do mellor sitio para publicar o seu blog, ten varios frontes abertos -de feito si procuras mondoxibaro no Google, case todos fan relación con sitios ou servizos onde nos dimos de alta- para probar cal é mellor.
Publicamos perante 1 ano e medio en myblog (http://myblog.es/mondoxibaro) e o servizó é unha merda.Agora estamos en http://mondoxibaro.blog.com cun nivel de provisionalidade perante non sabemos canto tempo (de feito non nos termina de convencer, excepto que o dominio é doado).
Vemonos alí!

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.