[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

20/11/07

Calendario 2008

Non recibimos o calendario , non somos uns deses agraciados 2500 que o reciben de balde (contáse nos mentideiros que un deses "agraciados" é o príncipe Charles. Sen embargo os agasallamos con outro calendario senón rival en marca (pois Aubade a marca deste non a coñecía) en calidade "artística" e fotográfica non desmerece en nada.

 Moza de Aubade
cortesía de www.aubade.com

E senón xa me contaredes. Por certo tedes os comentarios abertos, para dicir calquera cousa, ánimos, invitacións a cervexas ou que vos desagrada este calendario, penso que con estes temas que se nos da por tocar, imos mudar de nome o blog e poñer "Fagas o que fagas, ponte bragas!"

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.