[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

25/7/06

Crimes de guerra

Hai que por fin aos ataques indiscrimados contra civís e infraestreucturas no Oriente, senón queres que ditos ataques queden impunes, actúa con Amnistía Internacional


© APGraphicsBank

0 comentarios: