[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

24/7/06

Cámara oculta

Este video é unha cámara oculta da TV xaponesa. A min se queredes que os diga coma a casa non hai!Despois de velo, en que sentido o fan o xaponeses?

Blogged with Flock

0 comentarios: