[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

24/12/10

Bon Nadal Dixital

Ben, este é un video alternativo ao discurso do rei, que por outra parte xa debedes de saber de memoria.Fonte: YouTube [22'7 Mb]


Transcrición:
Principia o video ca páxina do buscador Google, que na súa caixa de búsqueda, teclean "Historia da Natividade", premen en buscar e no primeiro resultado aparece un mapa de Nazareth (Israel), preme sobre dito ligazón e a imaxe deslizáse nun achegamento infinito ata aparecer a imaxe dun Iphone co fondo de escritorio dunha Virxe María (Icona cristiá); Lle aparece unha mensaxe do Anxo Gabriel que lle di que vai ser a nai do fillo de Deus!.
A continuación relaciónanse as búsquedas na Wikipedia, Espirito Santo, mensaxes en Gmail a José, o carpinteiro, procura de desplazamentos, aloxamentos, mensaxes en Twitter aos reis magos, e procura de agasallos, localizacións, en diferentes sitios ou redes sociais...etc.
Remata ca lenda sobre un fondo nego e grafías de cor branca, "Os tempos mudan, o sentimento é o mesmo" e o nome e logo da empresa que fixo o video (excentric) e "Feliz Natal Dixital" ao final do video.

 


0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.