[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

22/10/10

Fillos do Océano

Javier Teniente é un fotográfo vigués, que se presupón que como galego xa coñece o esforzo ostinado da xente do mar; as súas virtudes e tamén dos seus defectos, non só en Galicia en particular, senón precisamente a partires dunha reportaxe sobre os mariñeiros galegos (2001), principiou o derradeiro proxecto que ten entre súas mans e que por nome ten o titulo desta entrada.

A dramáticas esceas da pesca dos túnidos en Barbate, a espectacular varredoura (xávega) en Portugal, a procura do bacallau nas illas Lafoten (Noruega), a caza de baleas en Indonesia, de crustáceos nas profundidades marinas da costa dos Mosquitos (Nicaragua)...  Amosa no seu traballo pesca artesanal e de subsistencia en perigo de desaparecer polo imparable proceso industrial, unha homenxe a esa xente que aman e veneran o mar, e obteñen o preciso para vivir.

Tamén é unha chamada de atención para consevación do ecosistema, do saber -grazas a tradición oral-, e un respecto non só a un mesmo, ao propio medio preservando un desenvolvemento sostíbel, con colleitas anuais, para non esgotar os seus recursos naturais.
Centro Social Caixanova en Compostela
Centro Social de Caixanova en Compostela, praza de Cervantes.
Foto: © Obra Social Caixanova
 
Podedes ollar dita exposición en Compostela —de balde— ata o 24 de Outubro 2010, no Centro Social de Caixanova, Pz. de Cervantes  17.
Horario (CEST):
de luns a venres, de 1821:30 h, sábados, domingos e festivos, de 1114 h. e de 1821:30 h.

En Vigo, de 1—5 (ver Tarifas), no Museo do Mar de Galicia, Av. da Atlántida 160, entre o 5 de novembro 2010 ao 9 de xaneiro 2011.
Horario (CET):
de martes a venres, de 1014 h, sábados, domingos e festivos, de 1119 h.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.