[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

26/9/10

«Sorria, você está na Bahia» Parte do viaxe cara outra beira do Atlántico

Folla de viaxe núm. 1: Ourense-Barajas (Madrid)

Déronnos un pepino de coche (Opel insignia) no "rentacar". Un carro que se pon a 260 km/h, e que caro nos costa ir co pedal no límite para non caer no pozo aos infernos da DGT. Chegamos creo sen novidade, -xa miraremos na caixa de correo, se hai algún boleto sorpresa, para preparar a oportuna alegación: do estilo... «axente eu non quixen correr» ...- Non sei para que meten estes carros de aluguer, porqué é un sofrimento estar tan atento a agulla do tiramillas.

No aeroporto tivemos a primeira sorpresa, atopamos a Sito, un rapaz coñecido por levar antes o bar Montecarlo, na rúa Lepanto de Ourense.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.