[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

28/8/10

The Troublemaker

Non precisa subtitulos, pois sinxelamente vése a Jordi Évole «El Follonero» (SalvadosaSexta—) na apertura da Bolsa en Wall Street (NY, USA).

Hai que precisar que O follonero, é o que aparece na esquina da esquerda.


Video: You Tube [4'9 Mb]

Transcrición: Vése a unha quincena de persoas sobre un estrado, agardando dar inicio a sesión da bolsa, co toque dunha campá. Sobre o medio minuto, vése con toda a claridade a Jordi Évole «O Follonero» na esquina da esquerda, facendóse ver, e cando soa a campá, aplaudindo con fruición.
Remata a escea dandóse entre o grupo, a man «incluindo» ao noso persoeiro.

 
 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.