[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

10/7/10

Raioman

Peter Terren ademáis de inventor e apaixoado da física, ten o alcume de «Raioman», pois e capaz de manexar tensións de 12.000 voltios para criar espectáculos electrizantes a par que perigosos, producidos por un xenerador de alta tensión, unha bobina que toma o nome dun dos inventores máis importantes da historia, Nikola Testa (conmemorase hoxe  precisamente 154 anos do nado do enxeñeiro Austrohúngaro).
[D]
 Perer Terren
Rex Features - Perer Terren

Terren ponse a salvo grazas aos principios sinxelos da física, para montar a súa perfomance  resgardase nunha cámara de Faraday, unha gaiola feita con metal, material conductor que impide que os raios penetren máis alá das rexas.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.