[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

5/4/10

Mosqueo na natureza

Centos de cocodrilos e hipopótamos vense na obriga de compartir as poucas zonas de auga que quedan na estación seca, nunha parte do río Luangwa (Zambia).
O "despistado" reptil veúse sorprendido por tamañas moles cando ía seguramente a tomarse un baño, e non se lle ocurriu mellor xeito que encaramarse aos lombos destes mamíferos, que persiguen ca súa mirada, cun mosqueo evidente, ao xinete escamado.

[D]
Cocodrilo sobre hipopótamos en Luangwa (Zambia)
Cocodrilo sobre hipopótamos en Luangwa (Zambia)

Polo que poida pasar, seu fino instinto de lagarto lle di, que non debe infravalorar a súa cabalgadura de dúas toneladas e media.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.