[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

14/8/09

Como baixar as fotos de Bing

Bing é o novo motor de busca que a empresa de Redmond lanzou non fai moito e como sustituto do seu anterior buscador. Este presenta algunhas novidades, como por exemplo unhas excepcionais fotos a diario, de diferente temática.
Ainda que non che poden servir nun sentido óptimo para fondos de escritorio, velaquí tes o xeito de conquerilas e baixarla ao teu ordenador, por medio do sitio:

http://www.istartedsomething.com/bingimages


0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.