[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

21/6/09

Día da Música [iv]

Con aires dos anos oitenta, de spectrums, commodore... e cun pop limpo e festivo, o grupo mallorquín ANTÒNIA FONT, Ua Ieah!


Video: YouTube.com Subtitulos: dotSub.com

Un descubrimento para algún de vos, non si? -e mira que levan anos- dende o 97. Acaban de quitar novo traballo e podedes obter máis info, sobre vindeiros concertos no sitio de MySpace.com.

Aproveitando a cointura da lingua catalana, a SAU lembramoslo xa fai tempo, da gusto re-ponelos, e como non a súa mítica canción «Boig Per tu»Video: YouTube.com Subtitulos: dotSub.com

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.