[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

2/6/09

Coche eléctrico da lúa

101 anos, máis de 450 millóns de producción de coches, tecnoloxía de vangarda na creación da primeira bomba mecánica para o corazón e o primeiro e único polo momento veículo lunar (Delco Electronics pertenecente a GM fabricou xunto a Boeing o chamado MolabsLRV—) que pisou a lúa, eléctrico, para que chegue Rick Wagoner e afunde a compañia.

Noraboa Sr. Wagoner, coas súas prácticas e vergoñentos bonus, vostede é o listo da película e 10 millóns para o seu retiro.
A culpa son dos que merca GM ainda a pesares de todo; como me lembra todo esto, a un banco de orixe vasco e que se levou un "pequeno" bono por irse

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.