[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

21/4/09

O culpable

Cometese un delito e a Policía arresta a 4 sospeitosos que ao ser interrogados formulan as seguintes declaracións:

 • Andrés : "Edu é o culpable"
 • Edu :       "Suso é o culpable"
 • Suso:       "Edu minte cando di que eu son o culpable"
 • Rafa :      "Eu non son o culpable"

Coñecendo que só un deles di a verdade, Quén é o culpable?...


A solución nos comentarios


Caso 1: Si supoñemos que Andrés di a verdade, é por tanto inocente, e enton Edu e Rafa son culpables e Suso sería inocente e culpable á vez, o que é imposible e se descarta esta posibilidade.

Caso 2: Si supoñemos que Edu di a verdade este sería inocente, o mesmo que Andrés, enton Suso e Rafa serían culpables e como é un só, é él culpable; descartase esta posibilidade.

Caso 3: Supoñendo que Suso diga a verdade, deducimos que Andrés, Edu e Suso son inocentes e só Rafa aparece como único culpable e esta é unha solución posible.

Caso 4: Si Rafa di a verdade chegamos rápidamente a unha contradicción, pois Suso sería inocente e culpable á vez e esto é imposible.

Resumindo, podemos concluir que o único co que non se chega a unha contradicción, é o caso terceiro, polo tanto Rafa é o culpable.

1 comentario:

 1. Caso 1: Si supoñemos que Andrés di a verdade, é por tanto inocente, e enton Edu e Rafa son culpables e Suso sería inocente e culpable á vez, o que é imposible e se descarta esta posibilidade.

  Caso 2: Si supoñemos que Edu di a verdade este sería inocente, o mesmo que Andrés, enton Suso e Rafa serían culpables e como é un só, é él culpable; descartase esta posibilidade.

  Caso 3: Supoñendo que Suso diga a verdade, deducimos que Andrés, Edu e Suso son inocentes e só Rafa aparece como único culpable e esta é unha solución posible.

  Caso 4: Si Rafa di a verdade chegamos rápidamente a unha contradicción, pois Suso sería inocente e culpable á vez e esto é imposible.

  Resumindo, podemos concluir que o único co que non se chega a unha contradicción, é o caso terceiro, polo tanto Rafa é o culpable.

  ResponderEliminar

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.