[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

23/4/09

Axenda completa

Hoxe, polo 23 de abril (2009), celebrase o día de Aragón, de Castela e León, Sant Jordi (en Catalunya), día do libro (polo pasamento no mesmo día de Shakespeare e Cervantes), e o 20 aniversario da primeira páxina web e o nacemento de Internet como o coñecemos hoxe en día.

 Primeira páxina web
primeira páxina web, preme sobre ela para ampliar

A finales de 1990, no CERN ( Suiza ) Tim Berners-Lee coñecía a importancia de poder transmitir documentos de hipertexto de forma sinxela e tiña preparados todolos compoñentes precisos para facer a primeira páxina web da historia.

Un ordenador NeXTcube conectado a Internet baixo o enderezo de nxoc01.cern.ch, o primeiro servidor web do mundo e o primeiro navegador e editor de hipertexto.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.