[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

23/3/09

Eu secundo a proposta de MundoGeek

 David Bravo [ Deseño gráfico: Raúl Gónzalez -mungogeek.net- ]
Ilustración de mundogeek.net baseada nunha foto de Wicho

Eu secundo a proposta de Raúl Gónzalez Duque de MundoGeek, e votaría por David Bravo para ministro de Cultura, e polo tanto, tamén voto por esta outra proposta!

Soamente falta que se postule como candidato. Ánimo David!
Ilustracións con licenza Creative Commons.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.