[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

17/2/09

Twitter sirve para algo?

 roubo de dominios
Ilustración baseada na imaxe do post de Geek in Love
Eu non o tiña moi claro, eso de contar a cada pouco o que estás a facer me parezca útil, para eso xa tes o chat si queres falar cos teus colegas, pero contarlle ao mundo, estou a cagar! por exemplo non me parecía práctico.
tratáse deso, de contar o que estás a facer (en Galiza temos a ).
Ata que como en todo lle atopas unha utilidade, por exemplo como forma de presión para que lle devolvan a Christian Van Der Henst os dominios de e , roubados coa aquiescencia de GoDaddy.
Tedes máis información no post de Delia Rodríguez en
Afortunadamente rematou ben a cousa, e dende aquí ánimo a Christian.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.