[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

19/2/09

Estado de opinión

A Xunta, por medio da sociedade de xestión do Xacobeo, ven de anunciar unha inversión millonaria, para arranxar por segunda vez, (Primeiro foi Pérez Varela) a catedral de Ourense. Toda esta lexislatura, distinguiuse pola continua achega de cartos ás igrexas de Ourense, mentras esmorece a inversión nas propias instalacións públicas ou nin siqueran se programan novas inversións.
Levamos máis de dez anos de retrasos, co proxecto de rehabilitación do museo arqueolóxico, coa paralización e deixadez da nova instalación da biblioteca e o arquivo, do esquecemento de mantenemento na biblioteca nodal de Ourense, onde o é inxustamente tratado.

O seguinte texto, podes modificalo e reenvialo aos teus contactos, para así crear un estado de opinión, de que este, NON É O CAMIÑO!

Podes enviar este correo de protesta a:


se.atnux@aicnediserpeciv se.atnux@arutluc se.oebocax@bewoebocax
Ante a promesa de licitar o proxecto (nunha semana ) de restauración das policromías do Pórtico da gloria da catedral de Ourense, por un importe de 350.000 euros, preguntámonos;

  1. Sirve de algo investir duas veces no mesmo edificio? (é a segunda vez en menos de 10 anos)
  2. Vai a cidade de Ourense mellorar o seu déficit de infraestruturas pola inversión prometida?
  3. Melloraremos as porcentaxes de discriminación positiva e serviran para crecer cualitamentente no tecido social e productivo?
  4. Que prioridades ten o goberno galego en materia de patrimonio, por canto só arranxa igrexas, mentras permite que se destrague o propio patrimonio?
  5. (A modo de exemplo sirvan de mostra, as instalacións da rúa Concello núm. 11, onde a Consellería de Cultura, non ten cartos para sustituir as butacas do salón de actos, nin siquera pintalo)


Talvez, sexa o momento, que se tomen a molestia de respostar antes do 1 de marzo.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.