[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

21/1/09

Só falta dicir que... "non teño vergoña"

O presidente do BBVA ven de afirmar para un medio alléo (Financial Times) que nos tempos de bonanza non foi quen de baixarse o seu soldo, nin dos multimillonarios executivos coma él cobran do banco, bonos e soldos escandolosos.
Ainda que o recoñezca, non o considera éticamente reprobable, e argumenta que están en liña co sector. Tampouco o vai baixar agora, ainda que reciba a axuda de todos nós.


Soamente quedame engadir algunhas etiquetas para este post de rabia, vos que me dicides?
caradura, hipocresía, sinvergoña... e tamén está en liña do que hai no sector e que esto e de cara a galería, que quede claro!

menealo!

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.