[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

15/1/09

Porque mercar unha WII

...e contratar un seguro para o contido da túa casa!

0 comentarios: