[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

26/4/08

Espectacular foto

Espectacular aterraxe dun helicóptero da Garda Civil de rescate en montaña. Vale diredes que as aspas son mas curtas que as normais, que as hélices son máis altas, pero ainda así, moita sangue fría para cravar os patíns na neve, calcular a distancia das hélices ca pendiente... moito a ter en conta que soamente pode facer un piloto experimentado da Garda Civil. Soamente dicir Noraboa!


Foto: Evaristo García López (Aviation Corner)
0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.