[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

19/6/06

Textorizate!

Por si che fose de utilidade, algunha das cousas variadas que che permite alguns sitios, como esta que converte un texto nunha imaxe, empregando para elo un filtro vectorial.

Podes facer a proba en: textorizer.whatfettle.com


Anotación que ven do anterior aloxamento en  myblog.es  deste blogue.