[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

19/6/06

Cousas raras veredes

Internet é un mundo e hai xente para todo, mirade senón que rara é algunha xente:
  • Un tipo que leva un GPS na súa cabeza perante un ano e publica no seu sitio as rutas polas que se move, para que sepamos por onde vai.
  • Cada 17 minutos alguén suicidase nos EE.UU e aquí un tipo que leva a cabo o seu proxecto de retratar de forma alegórica o suicidio de ese persoa anónima que se quita a vida.
mañán máis...

Anotación que ven do anterior aloxamento en  myblog.es  deste blogue.